Przedstawiamy zestawienie wyroków wydanych przez Naczelny Sąd Administracyjny oraz Wojewódzki Sąd Administracyjny we wrześniu w związku z nielegalną działalnością hazardową w Polsce. Łącznie w tym okresie wydano 21 wyroków.

 

Wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego

 Wyroki na korzyść oskarżonego:
 • Zawieszenie postępowania

https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/84E94F716E

 

Wyroki na niekorzyść oskarżonego:
 • Oddalenie skargi kasacyjnej

https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/D9E4523014

 

Wyroki Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

Wyroki na korzyść oskarżonego:
 • Wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji

https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/C63DA19D7B

 • Wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji

https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/2129773549

 • Uchylenie decyzji I i II instancji

https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/44899EE046

 

Wyroki na niekorzyść oskarżonego:
 • Oddalenie skargi

https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/7F08A073FD

 • Oddalenie skargi w całości

https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/3197F18759

 • Odrzucenie skargi

https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/E1162F801B

 • Odrzucenie skargi

https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/268B3D0D7C

 • Odrzucenie skargi

https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/3557CAB4AA

 • Odrzucenie skargi

https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/381D281F2A

 • Odrzucenie skargi

https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/99F43E0BD9

 • Oddalenie skargi

https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/838E69656B

 • Odrzucenie skargi

https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/0F97EAC3BD

 • Oddalenie skargi

https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/F496570AD5

 • Oddalenie skargi w całości

https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/090B986E85

 • Odrzucenie skargi

https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/BF54A41F73

 • Odmowa wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji

https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/CA86B93277

 • Odrzucenie skargi

https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/9094F9A803

 • Odrzucenie skargi

https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/E5708E0423

 • Oddalenie skargi

https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/41FF52369F