Przedstawiamy zestawienie wyroków wydanych przez Naczelny Sąd Administracyjny oraz Wojewódzki Sąd Administracyjny w sierpniu w związku z nielegalną działalnością hazardową w Polsce. Łącznie w tym okresie wydano 29 wyroków.

 

Wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego

 Wyroki na korzyść oskarżonego:

Wyroki na niekorzyść oskarżonego:
 • Oddalenie skargi kasacyjnej

https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/19FFF7332A

 • Oddalenie skargi kasacyjnej

https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/F43A5E10D2

 • Oddalenie skargi kasacyjnej

https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/0C406C7613

 • Oddalenie skargi kasacyjnej

https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/BDCDF0BE88

 • Oddalenie skargi kasacyjnej

https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/24786AC3C0

 • Oddalenie skargi kasacyjnej

https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/98AA0EDF42

 • Oddalenie skargi kasacyjnej

https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/E6148CD594

 • Oddalenie skargi kasacyjnej

https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/5F7E4A5315

 • Oddalenie skargi kasacyjnej

https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/4546B4437E

 • Uchylenie zaskarżonego wyroku i oddalenie skargi

https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/B9CCADA054

 • Oddalenie skargi kasacyjnej

https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/1D994A9F79

 • Oddalenie skargi

https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/03EB410C41

 • Oddalenie skargi

https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/D386FF1295

 • Oddalenie wniosku

https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/14F3C225C5

 • Oddalenie skargi kasacyjnej

https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/A98A14507E

 • Uchylenie zaskarżonego wyroku i oddalenie skargi

https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/6DFD0EC650

 

Wyroki Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

Wyroki na korzyść oskarżonego:
 • Uchylenie decyzję I i II instancji oraz umorzenie postępowania

https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/41B536F8E9

 • Wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji

https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/033B4F1608

 • Wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji

https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/0515F219AF

Wyroki na niekorzyść oskarżonego:
 • Odmowa wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji

https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/DCBBAAF3CA

 • Oddalenie skargi

https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/093CAB1062

 • Oddalenie skargi

https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/D80881D945

 • Odrzucenie skargi

https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/70F7E820E7

 • Odrzucenie skargi

https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/7414C76557

 • Odrzucenie skargi

https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/0C7BB27A0F

 • Oddalenie skargi

https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/078C6BDD66

 • Oddalenie skargi

https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/560319557B

 • Oddalenie skargi

https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/F33AB0C965

 • Oddalenie skargi

https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/0B8D560592