Przedstawiamy zestawienie wyroków wydanych przez Naczelny Sąd Administracyjny oraz Wojewódzki Sąd Administracyjny w październiku w związku z nielegalną działalnością hazardową w Polsce. Łącznie w tym okresie wydano 42 wyroki.

 

Wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego

 Wyroki na korzyść oskarżonego:

 • Zawieszenie postępowania

https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/B52F44B8AD

 • Uchylenie zaskarżonego postanowienia

https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/E4AD20ED18

 • Uchylenie zaskarżonego postanowienia

https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/AF606E3DA7

Wyroki na niekorzyść oskarżonego:

 • Oddalenie skargi kasacyjnej

https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/28F592A2AD

 • Oddalenie skargi kasacyjnej

https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/38D8744258

 • Oddalenie skargi kasacyjnej

https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/0CC854FA79

 • Oddalenie skargi kasacyjnej

https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/70FD554ED9

 • Oddalenie zażalenia

https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/7AFE68CAE0

 • Oddalenie skargi kasacyjnej

https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/1814B915FF

 • Oddalenie skargi kasacyjnej

https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/EF0320B8BB

 • Oddalenie skargi kasacyjnej

https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/54FAEA6BA9

 • Oddalenie zażalenia

https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/9C07FADCC9

Wyroki Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

Wyroki na korzyść oskarżonego:

 • Uchylenie decyzji I i II instancji

https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/B6DD0636EA

 • Uchylenie decyzji I i II instancji, umorzenie postępowania

https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/5BE9EAB187

 • Uchylenie decyzji I i II instancji

https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/40EBC095ED

 • Uchylenie zaskarżonego postanowienia

https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/A8C875DB08

 • Uchylenie decyzji I i II instancji

https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/A351049B94

 • Uchylenie decyzji II i I instancji

https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/06E7D63639

 • Uchylenie decyzji II i I instancji

https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/80760E6982

 • Uchylenie decyzji II i I instancji

https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/9672A7C26C

Wyroki na niekorzyść oskarżonego:

 • Odrzucenie skargi

https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/747030F0F6

 • Odrzucenie skargi

https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/D7F94CAF88

 • Oddalenie skargi

https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/002FF45FE2

 • Oddalenie skargi

https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/0842625F25

 • Oddalenie skargi

https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/BEFE00E5FE

 • Odrzucenie skargi

https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/6779032FB0

 • Oddalenie skargi

https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/A654247F0C

 • Oddalenie skargi

https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/8AA18798D3

 • Oddalenie skargi

https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/7C12AA3CFA

 • Oddalenie skargi

https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/E307253C87

 • Oddalenie skargi

https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/CAB068C54E

 • Odrzucenie skargi

https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/9E9B1D54CA

 • Odrzucenie skargi

https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/5C4FED20AB

 • Oddalenie skargi

https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/A29F849FE9

 • Oddalenie skargi

https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/43E545075E

 • Oddalenie skargi

https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/E6554953D8

 • Oddalenie skargi

https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/CE83381589

 • Odrzucenie skargi kasacyjnej

https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/7E602784DD

 • Oddalenie skargi

https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/96DA294CE8

 • Oddalenie skargi

https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/CE83381589

 • Odrzucenie skargi

https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/AE48AF6EF2

 • Oddalenie skargi w całości

https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/EF86399B0C