Przedstawiamy zestawienie wyroków wydanych przez Naczelny Sąd Administracyjny oraz Wojewódzki Sąd Administracyjny w listopadzie w związku z nielegalną działalnością hazardową w Polsce. Łącznie w tym okresie wydano 27 wyroków.

Wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyroki na korzyść oskarżonego:
 • Uchylenie zaskarżonego wyroku oraz zaskarżonego postanowienia I i II instancji

https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/2CC7CE410D

Wyroki na niekorzyść oskarżonego:
 • Oddalenie skargi kasacyjnej

https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/C989824560

 • Oddalenie skargi kasacyjnej

https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/4500DA8A3A

 • Oddalenie skargi kasacyjnej

https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/F166C96A55

 • Oddalenie skargi kasacyjnej

https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/9FE4BACADB

 • Oddalenie skargi kasacyjnej

https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/B0C1A1D02F

 

Wyroki Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

Wyroki na korzyść oskarżonego:

Wyroki na niekorzyść oskarżonego:
 • Oddalenie skargi

https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/1267A1EA96

 • Oddalenie skargi

https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/140EF131C2

 • Oddalenie skargi

https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/3A275397C2

 • Oddalenie skargi

https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/74584C7A41

 • Oddalenie skargi

https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/993B466927

 • Oddalenie skargi

https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/80D9771401

 • Odrzucenie skargi

https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/3DD152987F

 • Oddalenie skargi

https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/3FE0691F3F

 • Oddalenie skargi

https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/CAD53A70D7

 • Oddalenie skargi

https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/B3128610FD

 • Oddalenie skargi w całości

https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/62D3DB8343

 • Oddalenie skargi

https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/092FC2B937

 • Oddalenie skargi

https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/31CEE44B0B

 • Oddalenie skargi

https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/A0EDF0E422

 • Oddalenie skargi kasacyjnej

https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/2B361D2656

 • Oddalenie skargi

https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/BF498C16CF

 • Oddalenie skargi w całości

https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/D8E2BA7432

 • Odrzucenie skargi

https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/DD4FAF396A

 • Oddalenie skargi

https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/132627308E

 • Oddalenie skargi

https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/D78DDC2C2B

 • Oddalenie skargi

https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/3E79092B77