Przedstawiamy zestawienie wyroków wydanych przez Naczelny Sąd Administracyjny oraz Wojewódzki Sąd Administracyjny  w lipcu w związku z nielegalną działalnością hazardową w Polsce. Łącznie w tym okresie wydano 51 wyroków.

 

Wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego

 Wyroki na korzyść oskarżonego:

Umorzenie postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym i zwrot dla M. J. ze środków budżetowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu 360 złotych uiszczonego wpisu od skargi kasacyjnej

https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/28D8292190

 

Umorzenie postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym i zwrot dla M. J. ze środków budżetowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu 360 złotych uiszczonego wpisu od skargi kasacyjnej

https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/E2F6AD732D

 

Wyroki na niekorzyść oskarżonego:

Oddalenie skargi kasacyjnej i zasądzenie na rzecz Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w R. 1800 złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego

https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/1F4ED71CEC

 

Oddalenie skargi kasacyjnej i zasądzenie na rzecz Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w R. 2700 złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego

https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/484B55F15A

 

Oddalenie skargi kasacyjnej i zasądzenie na rzecz Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w R. 1800 złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego

https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/211AD94B0F

 

Oddalenie skargi kasacyjnej i zasądzenie na rzecz Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w R. 2700 złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego

https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/97FDA1C7CF

 

Oddalenie skargi kasacyjnej i zasądzenie na rzecz Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu 2700 złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego

https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/6FB5FAD57E

 

Oddalenie skargi kasacyjnej i zasądzenie na rzecz Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie 2700 złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego

https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/44A2622A1D

 

Oddalenie skargi kasacyjnej i zasądzenie na rzecz Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w P. 2700 złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego

https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/D0B9198A76

 

Oddalenie skargi kasacyjnej i zasądzenie na rzecz Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu 1800 złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego

https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/27007AB5A4

 

Oddalenie skargi kasacyjnej i zasądzenie na rzecz Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w P. 1800 złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego

https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/C39503E10B

 

Oddalenie skargi kasacyjnej i zasądzenie na rzecz Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w P. 2700 złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego

https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/575E192E39

 

Oddalenie skargi kasacyjnej

https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/6C53A2F589

 

Oddalenie skargi kasacyjnej

https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/3797A8C508

 

Oddalenie skargi kasacyjnej

https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/CBD65004A3

 

Oddalenie skargi kasacyjnej

https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/93D529F210

 

Oddalenie skargi kasacyjnej

https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/E7AA95A005

 

Oddalenie skargi kasacyjnej

https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/038076318D

 

Oddalenie skargi kasacyjnej

https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/31BD255E37

 

Oddalono zażalenie

https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/67BF9E3EB2

 

Oddalenie skargi kasacyjnej

https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/67F8FE3F16

 

Oddalenie skargi kasacyjnej

https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/420D612F5B

 

Oddalenie skargi kasacyjnej

https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/D70A6DC1F9

 

Oddalenie skargi kasacyjnej

https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/67D48BF107

 

Oddalenie skargi kasacyjnej

https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/CA353DF9A2

 

Oddalenie skargi kasacyjnej

https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/D0212D5055

 

Oddalenie skargi kasacyjnej

https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/C8382A0367

 

Oddalenie skargi kasacyjnej

https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/9A5D00D76A

 

Oddalenie skargi kasacyjnej

https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/83B0D84FAF

 

Oddalenie skargi kasacyjnej

https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/144A9CCABA

 

Oddalenie skargi kasacyjnej

https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/9C354EA2B6

 

Wyroki Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

Wyroki na korzyść oskarżonego:

Przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia

https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/6DA03376F4

 

Uchylenie decyzji I i II instancji

https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/1383530470

 

Uchylenie zaskarżonej decyzji

https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/F537623317

 

Uchylenie decyzji I i II instancji, umorzenie postępowania administracyjnego

https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/7A582D4F8F

 

Wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji

https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/D4864CA971

 

Wyroki na niekorzyść oskarżonego:

Oddalenie skargi do decyzji Dyrektora Izby Administracji Skarbowej

https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/564F6D2FD7

 

Oddalenie skargi do decyzji Dyrektora Izby Administracji Skarbowej

https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/52F9F9FC56

 

Oddalenie skargi do decyzji Dyrektora Izby Administracji Skarbowej

https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/6D2E9EB0B6

 

Odrzucenie skargi

https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/866C294FD3

 

Oddalenie skargi w całości

https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/B127EE8005

 

Oddalenie skargi

https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/B37581AC32

 

Oddalenie skargi

https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/4DE0DE3300

 

Oddalenie skargi

https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/6C9959A034

 

Oddalenie skargi

https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/C49C4E2954

 

Oddalenie skargi

https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/B93741D879

 

Oddalenie skargi

https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/3CD72E2AB4

 

Oddalenie skargi

https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/BAD1CCB6B0

 

Oddalenie skargi

https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/CD46DC529C

 

Oddalenie skargi

https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/EBE9FEBD43

 

Oddalenie skargi

https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/6352506E85