Przedstawiamy zestawienie wyroków wydanych przez Naczelny Sąd Administracyjny oraz Wojewódzki Sąd Administracyjny  w czerwcu w związku z nielegalną działalnością hazardową w Polsce. Łącznie w tym okresie wydano 47 wyroków.

 

Wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego

 Wyroki na korzyść oskarżonego:

Uchylenie zaskarżonego wyroku orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/9575BB7B4B

Uchylenie zaskarżonego wyroku orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/75BE4CC080

Umorzenie postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/2820668567

 

Wyroki na niekorzyść oskarżonego:

Oddalenie skargi kasacyjnej orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/4481FB99B4

Uchylenie zaskarżonego wyroku i oddalenie skargi orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/C09687292D

Oddalenie skargi kasacyjnej orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/1398829F2A

Uchylenie zaskarżonego wyroku i oddalenie skargi orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/2485E7FAF6

Uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania przez Wojewódzki Sąd Administracyjny orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/ADE4A32A9A

Uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania przez Wojewódzki Sąd Administracyjny orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/275840BE46

Oddalenie skargi kasacyjnej orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/2973AAF6B3

Oddalenie skargi kasacyjnej orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/9785EF58EC

Oddalenie skargi kasacyjnej orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/96D81A2C7A

Oddalenie skargi kasacyjnej orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/83D1AB7754

Oddalenie skargi kasacyjnej orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/47E713891F

Oddalenie skargi kasacyjnej orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/ED7494CC11

Oddalenie skargi kasacyjnej orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/5C59B28933

Oddalenie skargi kasacyjnej orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/FC9A956619

Oddalenie skargi kasacyjnej orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/A775E08828

Oddalenie skargi kasacyjnej orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/A15D3506DE

Oddalenie skargi kasacyjnej orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/8963CA602E

Uchylenie zaskarżonego wyroku i oddalenie skargi orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/31DD0FE40F

Oddalenie skargi kasacyjnej orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/3FDA5E7D6A

Oddalenie skargi kasacyjnej orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/892B398FF7

Oddalenie skargi kasacyjnej orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/141685FF30

Oddalenie skargi kasacyjnej orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/252886A627

Oddalenie skargi kasacyjnej orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/4551D3F91D

Oddalenie skargi kasacyjnej orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/8C9B0A0B84

Oddalenie skargi kasacyjnej orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/B1374602DA

Oddalenie skargi kasacyjnej orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/69685B369C

Oddalenie skargi kasacyjnej orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/4623C30B04

Oddalenie skargi kasacyjnej orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/60498D11E8

Oddalenie skargi kasacyjnej orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/525A793F56

Oddalenie skargi kasacyjnej orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/B80C001FD8

 

Wyroki Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

Wyroki na korzyść oskarżonego:

Wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/81BD4B7134

Uchylenie decyzji I i II instancji orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/FB326FE486

Oddalenie skargi orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/A3042118D0

 

Wyroki na niekorzyść oskarżonego:

Oddalenie skargi orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/0F3301EE2A

Oddalenie skargi orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/F642B0735C

Oddalenie skargi orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/3F941D67B4

Odrzucenie skargi orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/B4A546E618

Oddalenie skargi orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/945062154B

Oddalenie skargi orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/0892B48EB7

Oddalenie skargi orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/F0C9E2C0F2

Wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/5A7BD2A7B4

Oddalenie skargi orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/BBBC4E59CB

Oddalenie skargi orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/3F23C0A0DD

Oddalenie skargi orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/5B431ECC34