Mazowiecka Krajowa Administracja Skarbowa oraz Komenda Miejska w Płocku zabezpieczyły 9 nielegalnych urządzeń do gier hazardowych. Urządzenia znajdowały się w 2 lokalach na terenie Płocka.

Podczas kontroli dwóch lokali w Płocku, funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej wraz z policjantami z Komendy Miejskiej w Płocku zajęli 9 nielegalnych automatów do gier oraz kilka tysięcy złotych w gotówce. Przeprowadzone przez funkcjonariuszy eksperymenty gier oraz zeznania graczy potwierdziły, że w kontrolowanych punktach prowadzone były nielegalne gry hazardowe. Od początku roku na terenie powiatu ciechanowskiego, płońskiego, żuromińskiego, mławskiego oraz płockiego mazowiecka KAS zatrzymała ponad 100 nielegalnych automatów.

Pamiętajmy, że udział w nielegalnych grach hazardowych na automatach jest przestępstwem skarbowym i podlega karze grzywny. Karę pieniężną płaci również uczestnik nielegalnie urządzanej gry hazardowej. Jej wysokość to 100 procent uzyskanej wygranej bez pomniejszenia o wpłacone w trakcie gry stawki.