Na rządowej platformie gov.pl pojawiło się podsumowanie sytuacji panującej na rynku gier hazardowych online w naszym kraju.

  • Prezentujemy kształtowanie się w latach 2016 – 2021 udziału szarej strefy na polskim rynku gier hazardowych online na tle innych państw Unii Europejskiej (UE).
  • Szara strefa w Polsce, zarówno w zakładach wzajemnych, jak i w grach kasynowych online, jest poniżej średniej UE.
  • Przychody branży hazardowej w Polsce w 2021 r. wzrosły w porównaniu do 2020 r. o 52,5% (tj. 14,18 mld zł).
Udział szarej strefy online na polskim rynku gier hazardowych online na tle państw UE

Analiza prezentuje kształtowanie się w latach 2016-2021 udziału szarej strefy na polskim rynku gier hazardowych online na tle innych państw Unii Europejskiej. Szacunki zostały oparte w całości na danych niezależnej spółki badającej światowe rynki gier hazardowych H2 Gambling Capital (H2) w zakresie tzw. GGR (kwota stanowiąca różnicę między sumą wpłaconych stawek a sumą wypłaconych wygranych). W poniższej tabeli średnia dla UE została obliczona z pominięciem Luksemburga, gdzie hazard online nie podlega regulacjom oraz Malty i Irlandii, gdzie operatorzy mogą działać legalnie bez lokalnej licencji.

Tabela nr 1

Wyszczególnienie (rynek online) 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Informacje dotyczące udziałów szarej strefy na rynku w grach hazardowych świadczonych przez internet w Polsce i Unii Europejskiej
Szara strefa w Polsce ogółem 79,7% 44,4% 34,7% 25,4% 22,8% 17,9%
Średnia UE szarej strefy ogółem* 44,0% 38,8% 35,3% 30,0% 27,4% 25,2%
Szara strefa w Polsce w zakładach wzajemnych 64,3% 20,3% 13,5% 10,3% 9,4% 8,2%
Średnia UE szarej strefy w zakładach wzajemnych* 41,2% 36,0% 33,2% 29,6% 27,9% 27,9%
Szara strefa w Polsce w grach kasynowych 100,0% 100,0% 98,8% 68,9% 54,0% 37,7%
Średnia UE szarej strefy w grach kasynowych* 69,9% 61,1% 58,2% 48,7% 44,6% 40,0%

*średnia dla UE została obliczona z pominięciem Luksemburga, gdzie hazard online nie podlega regulacjom oraz Malty i Irlandii, gdzie operatorzy mogą działać legalnie bez lokalnej licencji. Obliczenia MF w oparciu o dane H2 Gambling Capital, 8.03.2022 r.

Przedstawione dane potwierdzają, że funkcjonujące ramy prawne w zakresie regulacji rynku gier hazardowych, a także instrumenty wprowadzone nowelizacją ustawy o grach hazardowych, znacząco wpłynęły na zmniejszanie udziału szarej strefy w grach świadczonych przez internet. W konsekwencji nastąpiło przekierowanie graczy z szarej strefy do legalnych operatorów.

Dane w tabeli nr 1 pokazują, że w Polsce w latach 2016-2021 obserwuje się kontynuację malejącego trendu udziału szarej strefy w grach hazardowych ogółem w internecie. Ich dział w tym okresie spadł ponad czterokrotnie (z 79,6% do 17,9%).

W konsekwencji szara strefa w Polsce zarówno w zakładach wzajemnych, jak i w grach kasynowych online jest poniżej średniej UE.

Tabela nr 2

Przychody poszczególnych sektorów rynku gier hazardowych w Polsce w 2021 r.
Rodzaj gry hazardowej Przychody w mld zł Różnica

2021-2020 w mld zł

Zmiana    

 r/r w %

2020 2021 2021-2020 2021/2020
Gry liczbowe 3,83 4,11 0,28 7,4%
Loterie pieniężne 1,46 1,88 0,42 28,8%
Salony gier na automatach 1,31 1,91 0,60 45,8%
Gry kasynowe online 8,76 18,34 9,56 108,9%
Kasyna gry 4,34 4,30 -0,05 -1,1%
Zakłady wzajemne 7,26 10,60 3,34 46,0%
Loterie audioteksowe 0,04 0,06 0,02 51,4%
Razem 27,03 41,21 14,18 52,5%

Źródłem powyższych danych za 2020 r. jest “Informacja o realizacji ustawy o grach hazardowych w roku 2020”, za 2021 r. formularze IGH, z wyjątkiem danych dla loterii audioteksowych, dla których źródłem były deklaracje podatkowe. Stan baz danych na dzień 8 marca 2022 r. (dane w trakcie ostatecznej weryfikacji mogą ulec niewielkiej zmianie). Występujące niewielkie różnice wynikają z zaokrągleń kwot przychodów.

Przychody branży hazardowej w Polsce w 2021 r. wzrosły w porównaniu do 2020 r. o 52,5% (tj. 14,18 mld zł).

Największy wzrost zanotowano w grach kasynowych organizowanych w internecie (o 108,9%, tj. 9,56 mld zł) oraz zakładach wzajemnych (o 46%, tj. 3,34 mld zł). Jedynym segmentem gier hazardowych, który odnotował spadek przychodów, były kasyna gry (-1,1%, tj. 0,05 mld zł).