Wspólne działania policjantów oraz funkcjonariuszy Urzędu Celnego z Kłodzka doprowadziły do zabezpieczenia na terenie miasta nielegalnych automatów do gier hazardowych. W sumie zabezpieczono trzy takie urządzenia. Ich właścicielom grozi kara grzywny w wysokości 100 tysięcy złotych od jednego automatu oraz kara pozbawienia wolności do 3 lat.

Działania funkcjonariuszy z Komendy Powiatowej Policji w Kłodzku oraz z Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego Delegatury w Wałbrzychu Pierwszego Referatu Kontroli Celno-Skarbowej Rynku w Kłodzku zajmujących się zwalczaniem przestępstw o charakterze gospodarczym na terenie powiatu kłodzkiego doprowadziły do ujawnienia nielegalnych automatów do gier.

Mundurowi skontrolowali na terenie naszego powiatu kilka lokali. W wyniku przeprowadzonych czynności funkcjonariusze zabezpieczyli w Kłodzku trzy automaty do gier. Na ujawnionych maszynach zainstalowane były gry, prowadzone w celach komercyjnych, na organizowanie których wymagana jest specjalna koncesja.

Zabezpieczone maszyny zostały przekazane funkcjonariuszom służby celnej, którzy będą prowadzić dalsze postępowanie w przedmiotowej sprawie.

Za posiadanie nielegalnych automatów w lokalach gastronomicznych, handlowych i usługowych grożą surowe kary w wysokości 100 tys. zł od jednego automatu. Taką karę pieniężną może ponieść nie tylko właściciel nielegalnych automatów, ale również osoba, która wydzierżawia lub wynajmuje lokal, w którym umieszczane są nielegalne automaty do gier hazardowych.

Za organizowanie gier hazardowych poza wysoką grzywną grozi również kara pozbawienia wolności do lat 3 lat.