Wspólne działania policjantów oraz funkcjonariuszy Urzędu Celnego z Kłodzka doprowadziły do zabezpieczenia na terenie powiatu nielegalnych automatów do gier hazardowych. Ich właścicielom grozi kara grzywny łącznie nawet do 300 tys. zł. oraz kara pozbawienia wolności do 3 lat.

Działania funkcjonariuszy z Komendy Powiatowej Policji w Kłodzku oraz z Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego Referatu Kontroli Celno-Skarbowej Rynku w Kłodzku zajmujących się zwalczaniem przestępstw o charakterze gospodarczym na terenie powiatu, doprowadziły do ujawnienia nielegalnych automatów do gier.

Mundurowi skontrolowali kilka lokali i zabezpieczyli trzy automaty do gier.

Na ujawnionych maszynach zainstalowane były gry prowadzone w celach komercyjnych, na organizowanie których wymagana jest specjalna koncesja.

Wczoraj zabezpieczone maszyny zostały przekazane funkcjonariuszom służby celnej, którzy będą prowadzić dalsze postępowanie w przedmiotowej sprawie.

Za posiadanie nielegalnych urządzeń w lokalach gastronomicznych, handlowych i usługowych grożą surowe kary w wysokości nawet do 100 tys. zł od jednej maszyny. Taką karę pieniężną może ponieść nie tylko właściciel nielegalnych automatów, ale również osoba, która wydzierżawia lub wynajmuje lokal, w którym umieszczane są takiego typu sprzęty do gier hazardowych.

Za organizowanie gier hazardowych, poza wysoką grzywną, grozi również kara pozbawienia wolności do lat 3 lat.