Regulowany hazard w Holandii napotyka kolejne trudności i niepowodzenia. Organ regulacyjny (KSA) oznajmił, że ustawa o grach hazardowych nie pojawi się przed 1 października bieżącego roku.

Poprzedni harmonogram przewidywał, że ustawa zacznie obowiązywać od 1 marca 2021r., a rynek w pełni będzie działał 6 miesięcy po tej dacie. Taki termin obowiązywał ze względu na możliwość zapewnienia czasu na proces licencjonowania i wszystkie formalności. Niestety holenderski Senat poinformował, że potrzebują dodatkowego miesiąca na dopracowanie kwestii formalnych i technicznych.

Minister ochrony prawnej, Sander Dekker poinformował o przesunięciu daty wprowadzenia ustawy na 1 kwietnia 2021r., a oficjalne uruchomienie regulowanego rynku hazardowego na 1 października 2021r., co oznacza znaczne opóźnienie względem poprzednio podawanej daty. Jest to już trzecie przesunięcie daty uruchomienia rynku hazardowego.
W 2019 roku holenderski Senat zatwierdził projekt ustawy dotyczący hazardu online i zezwolił na składanie przez operatorów wniosków o licencję. W tym samym roku pojawiły się poprawki do ustawy uściślające wymagania i prewencji nielegalnych operacji. KSA miało zwiększyć kontrole w celu ochrony.

Dekker uznał, że w świetle przepisów obowiązujących w Unii Europejskiej, nie ma wymogu dostosowywania regulacji ze wszystkimi członkami, a każde państwo członkowskie może ustalać zasady we własnym zakresie. Dodatkowo, minister potwierdził, że kluczową kwestią przy uruchomieniu rynku hazardowego online w Holandii jest ochrona państwowych loterii.

Sander Dekker zaznacza jeszcze jedną ważną kwestię, jaką jest konieczność zapewnienia licencjobiorcom dostępu do holenderskiego systemu samowykluczenia (CRUKS) przed uruchomieniem rynku.