W lipcu bieżącego roku Sąd Okręgowy w Łomży zwrócił się do Sądu Najwyższego z zagadnieniem prawnym, dotyczącym zagadnienia „elementu losowości” w grach na automatach. Niestety wątpliwości nadal nie zostały rozwiane.

Pytanie do Sądu Najwyższego brzmiało następująco:

Czy w przypadku stwierdzenia, że „element losowości” oraz „losowy charakter gry” w przepisach prawa i urządzeniach, o których mowa w art. 2 pkt. 3 i 5 Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201 poz. 1540 z późn. zm.), oznacza nieprzewidywalność wyniku gry dla grającego, wprowadzenie do takiego urządzenia możliwości pełnego sprawdzenia przez grającego wszystkich wyników przyszłych gier w sytuacji kiedy może, ale nie musi skorzystać z takiej opcji oprogramowania, pozbawia gry na takich urządzeniach charakteru losowego znosząc w automatach także i element losowości w rozumieniu art. 2 ust. 3 i 5 ustawy o grach hazardowych w zakresie znamion art. 107 § 1 Kodeksu karnego skarbowego?

Wątpliwość dotyczy losowego charakteru gry, w której nie ma możliwości uzyskania wygranej pieniężnej lub rzeczowej. Aby taką grę zakwalifikować jako grę na automatach wskazaną w art. 2 ust. 5 ustawy o grach hazardowych, trzeba stwierdzić, że ma ona charakter losowy. Urządzenie, w którym istnieje możliwość pełnego sprawdzenia przez grającego wszystkich wyników przyszłych gier w sytuacji, kiedy grający może, ale nie musi skorzystać z takiej opcji oprogramowania, nie będzie już miało charakteru losowego, gdyż wynik jest możliwy do przewidzenia, o ile grający skorzysta z takiej opcji oprogramowania (przy założeniu, że taka opcja nie jest złamaniem zasad gry) – zatem w takim wypadku nie można mówić o odpowiedzialności z art. 107 § 1 k.k.

Sąd najwyższy jednak postanowił odmówić podjęcia uchwały. Czekamy na opublikowanie uzasadnienia.

Na ten moment sprawa nie została rozwiązana, a rozstrzyganie zostało przy sądach niższej instancji.

Pełna treść postanowienia Sądu Najwyższego