Europejskie Stowarzyszenie Gier i Zakładów (EGBA) z siedzibą w Brukseli, podjęło ważną decyzję związaną z usługami cyfrowymi na terenie Unii Europejskiej. Z entuzjazmem spotkała się propozycja Komisji Europejskiej dotycząca stworzenia ustawy, która miałaby wprowadzać zasady regulujące duże platformy cyfrowe. KE zaproponowała także akt wspierający ustawę o rynkach cyfrowych.

Propozycja zostanie przekazana do Parlamentu i Europejskiego do przeanalizowania przed podjęciem wspólnej decyzji o ostatecznej treści ustawy.

“Obie propozycje mają jeden cel: abyśmy jako użytkownicy mieli dostęp do szerokiego wyboru bezpiecznych produktów i usług online. Firmy działające w Europie mogły swobodnie i uczciwie konkurować w sieci, jak również offiline.” – Margrethe Vestager, Wiceprzewodnicząca Komisji

Co prawda, ustawa o usługach (DSA) nie będzie bezpośrednio regulować hazardu online, ale Stowarzyszenie uważa, że wpłynie na „zasady ex-ante dla cyfrowych strażników, takich jak firmy mediów społecznościowych, odpowiedzialność cyfrową platform internetowych, reklamy internetowe oraz działania powiadamiające i podejmujące”. Natomiast Sekretarz Generalny – Maarten Haijer, twierdzi: „Jednym z wyzwań, jakie widzimy w europejskim sektorze gier hazardowych online, jest potrzeba bardziej spójnych przepisów w UE, zwłaszcza w odniesieniu do ochrony klientów, a Komisja musi podjąć działania, aby zaradzić obecnemu podziałowi”.

Europejskie Stowarzyszenie Gier i Zakładów opracowało szereg niezbędnych środków, które firmy hazardowe powinny stosować w intencji ochrony klientów. Ma być to potwierdzeniem dużym zaangażowaniem w zabezpieczenie tej branży.